Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

НЕСТЕХІОМЕТРИЧНІ СПОЛУКИ


Сполуки сталого складу називають стехіометричними. Наприклад, оксид карбону (IV) СO2 і сульфід карбону (IV) СS2. У них співвідношення між числом атомів (іонів), що утворюють сполуку, виражається цілими числами (СO2, Н2O, HCl).

Сполуки змінного складу називають нестехіометричними. Наприклад, оксид феруму (II) складу від Fе0 ,89О до Fе0 ,95О і сульфід феруму (II) від Fе0 ,S до Fе0 ,96S. Їх склад залежить від способів добування.

Нестехіометричні сполуки особливо характерні для d -елементів зі змінними ступенями окиснення (рис. 28).


Рис. 28. Катіонний дефект у кристалі оксиду феруму (II).


Багато сполук змінного складу мають забарвлення, проявляють металічні або напівпровідникові властивості. Вони виявляють каталітичну активність. Найчіткіше змінний склад проявляється у сполуках d -елементів — оксидах, сульфідах, нітридах, карбідах.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити