Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

СПЛАВИ МЕТАЛІВ


Для одержання сплаву суміш металів розплавляють, а потім, охолоджуючи, кристалізують. При цьому між металами відбувається хімічна взаємодія.

При сплавленні металів, подібних за хімічними властивостями і близьких за розмірами атомів, утворюється твердий розчин заміщення (рис. 29). Такий розчин утворюється, наприклад, при сплавленні золота і срібла (рис. 30).

Рис. 29. Утворення твердого розчину заміщення.


Рис. 30. Утворення розчину заміщення внаслідок сплавлення золота і срібла.


Внаслідок сплавлення металів, близьких за хімічними властивостями, але різних за атомними радіусами, утворюється твердий розчин втиснення (рис.31). Твердим розчином втиснення є також вуглецеві сталі — сплави заліза з вуглецем.


Рис. 31. Утворення твердого розчину втиснення.


Внаслідок сплавлення металів, різко відмінних за хімічними властивостями, утворюються інтерметалічні сполуки.

Інтерметалічна сполука дюраль АlCu2 утворюється внаслідок сплавлення алюмінію і міді.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити