Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

 

СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

 

НЕСТЕХІОМЕТРИЧНІ СПОЛУКИ

 

Сполуки сталого складу називають стехіометричними. Наприклад, оксид карбону (IV) СO2 і сульфід карбону (IV) СS2. У них співвідношення між числом атомів (іонів), що утворюють сполуку, виражається цілими числами (СO2, Н2O, HCl).

Сполуки змінного складу називають нестехіометричними. Наприклад, оксид феруму (II) складу від Fе0,89О до Fе0,95О і сульфід феруму (II) від Fе0,S до Fе0,96S. Їх склад залежить від способів добування.

Нестехіометричні сполуки особливо характерні для d-елементів зі змінними ступенями окиснення (рис. 28).

 

 

Рис. 28. Катіонний дефект у кристалі оксиду феруму (II).

 

Багато сполук змінного складу мають забарвлення, проявляють металічні або напівпровідникові властивості. Вони виявляють каталітичну активність. Найчіткіше змінний склад проявляється у сполуках d-елементів — оксидах, сульфідах, нітридах, карбідах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити