Хімія - універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

ЕНЕРГІЯ ГІББСА


Щоб однозначно оцінити можливість або неможливість здійснення реакції, необхідно враховувати як зміну ентальпії, так і зміну ентропії. Сумарну зміну ентальпії й ентропії для реакції при сталому тиску і температурі відображає зміна енергії Гіббса:

де ΔG — зміна енергії Гіббса; Т — абсолютна температура.

У цьому рівнянні член ΔН характеризує ентальпійний фактор, а член ТΔS — ентропійний фактор проходження реакції.

Зменшення енергії Гіббса процесу (ΔG < 0) свідчить про його принципову можливість. Збільшення ж енергії Гіббса (ΔG > 0) вказує на неможливість самовільної реакції за даних умов.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити