Хімія - універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

 

ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

ЕНТРОПІЯ

 

Ентропію можна охарактеризувати, як ступінь безладдя (невпорядкованості) системи. Ентропію речовини прийнято відносити до стандартних умов: до тиску р = 101 325 Па (1 атм) і, зазвичай, до температури 298 К (25 °С).

Ентропія 1 моль речовини у стандартному стані називається стандартною молярною ентропією. Її позначають S°298.

Одиниця виміру ентропії речовини — джоуль на кельвін-моль (Дж/(Кмоль). Наприклад, для реакції

 

Збільшення ентропії (ΔS > 0) сприяє реакції розкладу води.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити