Хімія - універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

 

ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

ЕНЕРГІЯ ГІББСА. УТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ

 

Стандартною молярною енергією Гіббса утворення речовини ΔУТB<298 називають зміну енергії Гіббса при утворенні 1 моль речовини з простих речовин у стандартних умовах.

Стандартна молярна енергія Гіббса утворення простої речовини, стійкої у стандартних умовах, дорівнює нулю. Одиниця виміру енергії Гіббса утворення речовини — кілоджоуль на моль (кДж/моль).

Зміну енергії Гіббса процесу обчислюють за законом Гесса, використовуючи стандартні молярні енергії Гіббса утворення речовин.

Наприклад, для реакції

Розглянута хімічна реакція протікає довільно, оскільки ΔХ.Р. < 0.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити