Хімія - універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

ІОННИЙ ОБМІН


Іонний обмін — це процес, у результаті якого іони, які знаходяться у твердій речовині, обмінюються з іонами, що знаходяться в розчині. Цей процес ґрунтується на здатності деяких природних і штучних високомолекулярних сполук-іонітів обмінювати радикали, що входять до їхнього складу, на іони, які знаходяться в розчині. Розрізняють катіоніти й аніоніти.

Катіонний обмін ґрунтується на реакції

Аніонний обмін відбувається в результаті реакції

Якщо пропускати природну воду через систему катіонітів і аніонітів, можна одержати дистильовану воду:


Іоніти широко використовуються для добування благородних і кольорових металів, розділення близьких за хімічними властивостями металів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити