Хімія - універсальний довідник

КИСЕНЬ

ОКСИГЕН ЯК ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ. ОКСИДИ


Хімічний символ Оксигену — О. Його відносна атомна маса 15,9994 ≈ 16. Елемент О знаходиться в VIA групі періодичної системи, отже, можливі його валентності — вища 6 і нижча 2. Але правіше від Оксигену в таблиці розташований лише один елемент F, а вище — жодного. (Ми тут виключаємо з розгляду елементи VIIIA групи — інертні гази, що вступають у реакції лише за особливих умов.) Тому практично у всіх сполуках Оксиген виявляє нижчу валентність, а саме 2.

Оксиген утворює сполуки з усіма елементами (крім деяких елементів VIIIA групи). Складні речовини, що складаються з двох елементів, одним з яких є Оксиген, називаються оксидами. їх назви залежать від кількості атомів Оксигену в хімічній формулі, особливо в тих випадках, коли існує декілька оксидів одного елемента. Наприклад, монооксид, або оксид карбону — СО, діоксид карбону СO2, оксид мангану МnО, діоксид мангану МnO2, триоксид мангану МnO3.

Використовується й інший спосіб утворення назви оксиду — після назви утворюючого оксид елемента вказується валентність його у вигляді римської цифри в дужках. Наприклад, СО — оксид карбону (II), СO2 — оксид карбону (IV), Мn2O7 — оксид мангану (VII), Fe2O3 — оксид феруму (III).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити