Хімія - універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

НАПРЯМОК ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ У РОЗЧИНІ


Для кількісної характеристики окисно-відновних можливостей речовин, що знаходяться в розчинах або стикаються з ними, використовують електродні (окисно-відновні) потенціали Е. Взаємозв’язок ΔG і Е виражається рівнянням

де n — число молів електронів, переданих у процесі; F = 96 485 Кл/моль — стала Фарадея.

Для стандартних умов

Значення стандартного електродного потенціалу Е° (як і ΔG0) розчинених речовин відносяться до розчинів із концентрацією 1 моль/л, а для газоподібних речовин — до тиску

1,01 • 105 Па.

Значення електродних потенціалів визначаються стосовно водневого електроду:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити