Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ.

СИЛІКАТИ Й АЛЮМОСИЛІКАТИ — ОСНОВА ЗЕМНОЇ КОРИ


Земна кора майже цілком (масова частка сягає 90%) складається з кремнезему, силікатів і алюмосилікатів кальцію і магнію. Ці мінерали є основою гірських порід і продуктів їх вивітрювання — ґрунту, піску, глини.

Основу силікатів складає структурна одиниця — силіцієоксигенний тетраедр:

Сполучення силіцієоксигенних тетраедрів один з одним породжує величезну різноманітність оксосилікатних аніонів:

Полімерні ланцюги можуть об’єднуватися в полімерні стрічки, шари (рис. 51). Координаційний полімер — кристал SiO2 (кремнезем).


Рис. 51. Полімерні оксосилікатні структури:

1 — атом Sі; 2 — містковий атом О; 3 — кінцевий атом О.


Алюмосилікати можна розглядати як кремнезем і силікати, в яких частина атомів Силіцію замінена атомами Алюмінію. Подумки виділимо із кристалу фрагмент Sі4 O8, у якому заміна атомів Sі(ІV) на атоми Аl(ІІІ) призводить до алюмосилікатних аніонів: [АlSі3 O8]-, [Аl22 O8]2-.

Похідними алюмосилікатних аніонів є польові шпати: ортоклаз К[АlSі3 O8], альбіт Nа[АlSі3 O8], анортит Са[Аl22 O8]. Польові шпати застосовують у керамічній, порцеляновій, скляній, цементній промисловості. Красиво забарвлені екземпляри використовують для виготовлення предметів мистецтва і прикрас.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити