Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ.

ГІДРОСФЕРА. ВОДА У ПРИРОДІ


Вода — найбільш поширена сполука на Землі. Морська вода містить значну кількість розчинених речовин (1,5 • 1011 кг/м води). Найбільше іонів Сl- і Nа+, а також Мg2+ , Са2+, К+,

SO42-. Морська вода — джерело сировини для добування різних речовин. З неї добувають кухонну сіль, бром, магній та ін.

У молекулі води за рахунок двох неподільних електронних пар є два негативні полюси, а за рахунок позитивно поляризованих атомів водню — два позитивних полюси:


У кристалі льоду кожна молекула тетраедрично оточена чотирма іншими молекулами за рахунок чотирьох водневих зв’язків (рис. 52), тому кристал льоду має ажурну структуру. Внаслідок теплового переміщення молекул і розриву водневих зв’язків рідка вода щільніша за структурою, ніж лід, тому густина води у кристалічному стані менша, ніж у рідкому.


Рис. 52. Структура льоду: великі кульки — атоми O, дрібні — атоми Н.


У водному розчині катіони (К+) гідратовані за рахунок притягання до них молекул води через атом Оксигену, а аніони (А-) гідратовані за рахунок водневих зв’язків:

Присутність у природній воді солей кальцію і магнію зумовлює її твердість. Розрізняють тимчасову і постійну твердість. Тимчасову твердість надають воді гідрокарбонати, постійну — сульфати і хлориди кальцію та магнію.

Тимчасова твердість усувається кип’ятінням води. При цьому гідрокарбонати переходять у нерозчинні карбонати:

Хімічне пом’якшення ґрунтується на утворенні малорозчинних СаСO3 і Мg(ОН)2 при додаванні до води гашеного вапна Са(ОН)2 або соди Nа2СO3:

Поширення в техніці одержав метод усунення небажаних іонів методом іонного обміну, наприклад, за допомогою алюмосилікату натрію видаляються іони кальцію:

Розчинений у воді кисень сприяє ржавінню заліза. Цей процес можна записати рівнянням:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити