Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ.

ОХОРОНА АТМОСФЕРИ


Джерела забруднення навколишнього середовища — теплові електростанції, підприємства чорної і кольорової металургії, автомобільний транспорт, підприємства для спалювання сміття та ін. За рахунок згоряння викопного палива викидаються в атмосферу оксиди карбону, сульфуру, нітрогену. Для промислових міст характерний смог — забруднене повітря (суміш диму, пилу, туману).

Збільшення вмісту оксиду карбону(ІV) викликає так званий парниковий ефект. Вуглекислий газ атмосфери пропускає на Землю випромінювання Сонця, але затримує теплове випромінювання Землі. Підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері може призвести до потепління клімату на Землі.

Протилежний ефект викликає нагромадження в атмосфері пилу. Він затримує сонячні промені, що може призвести до зниження температури на Землі.

Оксид сульфуру(ІV) викидають підприємства кольорової металургії, які випалюють сульфідні руди. Через розчинення оксиду сульфуру У крапельках туману, дощу виникають кислотні дощі. Це призводить до збільшення кислотності ґрунту, падіння родючості, загибелі лісів і мешканців водойм. Кислотні дощі згубно діють на будівельні споруди, пам’ятники архітектури, посилюють корозію металів.

Вихлопні гази автотранспорту містять оксиди карбону й нітрогену, вуглеводні, сполуки плюмбуму. Вони можуть викликати загострення захворювань органів дихання і кровообігу.

У двигунах внутрішнього згоряння створюються умови для появи оксиду нітрогену(ІІ), що на повітрі окислюється до оксиду нітрогену(ІV):

Під дією ультрафіолетового випромінювання Сонця молекули NO2 розпадаються. Утворений атомарний кисень з молекулами кисню утворить озон:

Озон і атомарний кисень, вступаючи у реакцію з вуглеводнями, утворюють токсичні продукти. У вихлопних газах містяться також отруйні речовини — частинки свинцю і оксиду плюмбуму. Перехід на водневе пальне, застосування паливних елементів — ефективне вирішення проблеми захисту навколишнього середовища. Очищення від газових забруднень ґрунтується на їхньому видаленні рідкими або твердими поглиначами. Так, діоксид сульфуру поглинають лугами:

Очищення газових викидів від оксидів нітрогену ґрунтується на їхньому каталітичному розкладі, відновленні природним газом або аміаком.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити