Хімія - універсальний довідник

КИСЕНЬ

ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ


Реакції, що супроводжуються виділенням теплоти, називаються екзотермічними. Наприклад,

Реакції, що супроводжуються поглинанням теплоти, називаються ендотермічними. Наприклад,

Кількість теплоти, що виділяється або поглинається в реакції, називається тепловим ефектом реакції.

Тепловий ефект реакції ΔН — це різниця між вмістом енергії у вихідних речовинах і кінцевих продуктах реакції.

Тепловий ефект реакції позначають ΔН (читається дельта-аш) і виражають у джоулях (Дж) або кратних одиницях кілоджоулях (кДж).

Оскільки тепловий ефект обчислюють відносно реакційної системи, то для екзотермічних реакцій, коли теплота виділяється й енергія реакційної системи зменшується, він буде негативним. Для ендотермічних реакцій, коли теплота поглинається й енергія системи збільшується, тепловий ефект ΔН буде позитивним.

Будь-яка хімічна реакція супроводжується тепловим ефектом, тобто є або екзотермічною, або ендотермічною, тому що в результаті будь-якого хімічного перетворення розриваються одні хімічні зв’язки й утворюються нові, з іншою енергією.

Рівняння реакцій з урахуванням теплового ефекту називаються термохімічними. Очевидно, що величина теплового ефекту пропорційна кількості речовини, що реагує.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити