Хімія - універсальний довідник

ВОДЕНЬ

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ


Молекули водню Н2 досить міцні, і для того, щоб водень міг вступити у реакцію, повинна витрачатися значна енергія:

Тому при звичайних температурах водень реагує тільки з дуже активними металами, наприклад, з кальцієм, утворюючи гідрид кальцію:

і з єдиним неметалом — фтором, утворюючи фтороводень:

З більшістю ж металів і неметалів водень реагує при підвищеній температурі або за інших умов, наприклад, при освітленні.

Він може «відбирати» Оксиген від деяких оксидів, наприклад:

Записане рівняння відображає реакцію відновлення.

Реакціями відновлення називаються процеси, в результаті яких від сполук відбирається Оксиген; речовини, що відбирають Оксиген, називаються відновниками (при цьому вони самі окислюються). Далі буде дане й інше визначення понять «окиснення» і «відновлення». А подане визначення, історично перше, зберігає значення і сьогодні, особливо в органічній хімії.

Реакція відновлення протилежна реакції окиснення. Обидві ці реакції завжди протікають одночасно як один процес: при окисненні (відновленні) однієї речовини обов’язково одночасно відбувається відновлення (окиснення) іншої.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити