Хімія - універсальний довідник

ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ

РОЗЧИНЕННЯ — ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС


Під час змішування речовин залежно від їх природи й умов, у яких здійснюється операція змішування, можливі три граничні випадки.

1. Речовини не змінюються. Утворюється механічна суміш. Її склад змінний, речовини можуть знаходитися в ній у будь-яких співвідношеннях.

Властивості механічної суміші є сумою властивостей речовин, які її утворюють — компонентів, і тому змінюються зі зміною її складу. (Звичайно, не будь-яких властивостей, а тільки тих, які можуть поєднуватися, наприклад, об’єм, маса, електропровідність, теплоємність, електричний заряд і т. п. Але не підсумовуються, наприклад, температури плавлення — вони залишаються такими ж для кожного з компонентів суміші).

2. Відбудеться хімічна реакція.

У цьому випадку під час змішування речовини будуть взаємодіяти у певних відношеннях (діє закон сталості складу), в результаті утвориться нова речовина, властивості якої відрізняються від властивостей вихідних речовин.

3. Утвориться розчин.

Розчин — це хімічна система, утворена декількома речовинами, між якими немає меж поділу.

Речовини, які утворюють розчин, називаються компонентами розчину. Один із компонентів розчину — розчинник.

Відсутність межі поділу між компонентами розчину відрізняє розчин від механічної суміші, що також складається з декількох компонентів.

Очевидно, що процес розчинення — це не фізичний процес змішування, а розчин — не суміш, бо його властивості не дорівнюють сумі властивостей компонентів. Але водночас процес розчинення не можна віднести до власне хімічних реакцій, тому що розчин не є хімічною сполукою, що підлягає закону сталості складу; склад розчину може змінюватися в широких межах.

У процесі розчинення відбувається фізичний процес подрібнення речовини до молекул (або іонів) і їх розподіл серед молекул розчинника (тому і зникає межа поділу).

Одночасно відбувається взаємодія розчиненої речовини з молекулами розчинника. Сполуки, що утворюються при цьому, неміцні і мають змінний (непостійний) склад залежно від температури, вмісту речовини (концентрації) у розчині й інших факторів. Утворення цих сполук, тобто хімічний процес, що супроводжує розчинення, характеризується тими ж ознаками, за якими ми визначаємо хімічні реакції: виділення або поглинання теплоти, зміна забарвлення, взагалі поява властивостей, відсутніх в окремих речовин, що входять до складу розчину.

Таким чином, розчинення — фізико-хімічний процес, що поєднує фізичні і хімічні явища.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити