Хімія - універсальний довідник

ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ

СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ РОЗЧИНУ


Розчини — речовини змінного складу. Природно, що від кількісного складу розчину залежать його властивості, тому при описі властивостей розчину необхідно вказувати його склад.

Склад розчину характеризують відносним вмістом у ньому розчиненої речовини. Прийнято виражати склад розчинів через частки або концентрації.

Частка показує відношення маси, об’єму або кількості (виражене в молях) розчиненої речовини до сумарної маси, об’єму або суми кількостей речовин усіх компонентів розчину.

Масова частка розчиненої речовини — це відношення його маси m до маси розчину mp . Її прийнято позначати латинською літерою w (дубль-ве):


Ця величина виражається в частках одиниці або у відсотках.

У лабораторній практиці часто використовують молярну концентрацію. Молярна концентрація — це відношення кількості розчиненої речовини ν (в молях) до об’єму розчину V (в літрах). Її прийнято позначати літерою С:

Наприклад, якщо 1 л розчину сульфатної кислоти містить 2 моль Н2 SO4, то це означає, що молярна концентрація дорівнює 2 моль/л. Такий розчин називають двомолярним і позначають так: 2М Н2 SO4. Запис 0,1 М розчин NаСl означає, що віл розчину міститься 0,1 моль NаСl. Такий розчин називають децимолярним.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити