Хімія - універсальний довідник

ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ

РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИНИ


Під час утворення механічної суміші взаємодії між речовинами — компонентами суміші відсутні, тому речовини фізично можуть змішуватися у будь-яких кількісних співвідношеннях.

Утворення хімічної сполуки в результаті хімічної реакції відповідно до закону сталості складу вимагає певних співвідношень речовин, що вступають у реакцію.

Розчинення є фізико-хімічним процесом взаємодії речовин, що мають і фізичні, і хімічні ознаки, тому при утворенні розчинів речовини можуть взаємодіяти у змінних, але обмежених відношеннях. Ці обмеження визначаються властивостями компонентів розчину.

Розчин, що перебуває у рівновазі з речовиною, яка розчиняється, називається насиченим. Рівновага має місце, коли в контакті з розчином знаходиться розчинена речовина, наприклад, у вигляді осаду. Концентрація речовини в насиченому розчині є властивістю речовини, що називається її розчинністю.

Розчинність залежить, звичайно, не тільки від природи речовини, що розчиняється, але і від розчинника, адже будь-яка взаємодія — це взаємне відношення один до одного учасників процесу.

Існують речовини з необмеженою взаємною розчинністю. Так, змішуються у будь-яких співвідношеннях із водою сульфатна й оцтова кислоти, етиловий спирт. Для цих речовин, мабуть, говорити про розчинність немає потреби, тому що вони не утворюють насичених розчинів.

Розчинність речовин залежить від температури.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити