Хімія - універсальний довідник

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

КИСЛОТИ


Кислоти мають наступні загальні властивості.

Вони кислі на смак. Змінюють колір індикаторів. Наприклад, лакмус і метиловий оранжевий набувають червоного забарвлення під дією кислот, тобто в кислому середовищі.

Усі кислоти містять атоми Гідрогену. Саме ці атоми, здатні заміщуватися на атоми металів, визначають загальні властивості кислот і приналежність речовин до класу кислот.

Кислотами називаються складні речовини, що мають у своєму складі Гідроген, здатний заміщуватися на метал.

Інше, більш точне визначення класу кислот буде подано в розділі «Кислоти і основи».

У результаті заміщення атомів Гідрогену з кислоті на атоми металу утворюються солі (їм присвячено наступний розділ), які можна розглядати як продукт сполучення атомів металу з кислотними залишками.

Кислоти поділяються на дві групи за наявністю/відсутністю Оксигену і відповідно назви цих груп розрізняються. Назви безоксигенових кислот складаються із назви елемента і слова «воднева», наприклад, НСl — хлороводнева.

Назви і безоксигенових, і оксигенових кислот можна визначити і за латинською назвою кислотного залишку, що входить до складу кислоти.

Наприклад, НСl — хлоридна (—Сl — хлорид — кислотний залишок), Н2СO3  — карбонатна (=СO3 — карбонат), НNO3 — нітратна (—NO3 — нітрат).

За числом атомів Гідрогену в кислоті, здатних заміщуватися, кислоти класифікують відповідно на одноосновні (наприклад, НСl), двоосновні (Н2 SO4), триосновні (Н3РO4), чотириосновні (Н4 SіO4) і т. д. При цьому валентність кислотного залишку, очевидно, дорівнює основності кислоти, адже Гідроген одновалентний.

Основна хімічна характеристика кислот — їхня взаємодія з металами, оксидами і гідроксидами металів. У всіх цих реакціях відбувається заміщення атомів водню кислоти на атоми металу, наприклад:

Кислоти реагують із виділенням водню не з усіма металами, а лише з тими, що стоять у ряду активності лівіше водню.

Водночас кислоти реагують з оксидами і гідроксидами всіх металів, а також з тими, що стоять правіше водню в цьому ряду, наприклад, з оксидом купруму (II):


В усіх вищенаведених реакціях одним із продуктів є сіль.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити