Хімія - універсальний довідник

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

ОСНОВИ


Гідроксиди металів із загальною формулою М(ОН)n (М — метал, n — його валентність, зазвичай n ≤ 3) належать до класу основ.

Основи — це речовини, в яких атоми металів з’єднані з однією або декількома гідроксильними групами.

Наприклад, основами є гідроксиди натрію NаОН, кальцію Са(ОН)2, феруму (II) Fе(ОН)2. Інше, більш точне визначення класу основ буде дано в розділі «Кислоти і основи».

Усі основи металів — тверді речовини. Як і солі, вони можуть бути безбарвними або кольоровими.

Багато властивостей основ залежать від того, розчинні чи нерозчинні вони у воді. Коли ми говоримо про властивості основ, то, насамперед, маємо на увазі їх водні розчини (це ж стосується і кислот).

Розчинні у воді основи утворені найактивнішими металами — тими, що реагують з водою за звичайних температур. Ці метали знаходяться в ІА групі (лужні метали) і в ПА групі (лужноземельні метали). їх гідроксиди називаються лугами. Луг — це розчинна у воді основа.

Як і у випадку з кислотами, наявність лугу в розчині можна виявити за допомогою індикаторів. Так, у присутності лугу, тобто в лужному середовищі, фенолфталеїн стає малиновим (у кислому і нейтральному середовищах він безбарвний), лакмус — синім, метиловий оранжевий — жовтим.

Нерозчинні у воді основи відповідних властивостей не мають, тому що вони не утворюють розчинів.

Найважливішою хімічною властивістю основ (усіх — і розчинних, і нерозчинних) є здатність реагувати з кислотами і кислотними оксидами з утворенням солі і води.

Наприклад:

Основи — це похідні основних оксидів металів. Однак, як уже зазначалося, безпосередньою взаємодією з водою можуть бути отримані лише луги — розчинні у воді основи.

Нерозчинні основи — досить нестійкі сполуки. Слабке нагрівання, часто навіть просте висушування призводять до втрати ними води:

тому в реакціях металів із водою, що проводяться при високих температурах (наприклад, взаємодія заліза з водяною парою), утворюються оксиди, а не гідроксиди металів.

Багато оксидів металів, наприклад, СuО, FеО, не взаємодіють із водою, однак їм також відповідають основи, наприклад Сu(ОН)2, Fе(ОH)2. Усі ці оксиди називаються основними оксидами. Таким чином, доповнюючи визначення, дане раніше, основними оксидами можна назвати оксиди металів, яким відповідають основи.

Нерозчинні у воді основи утворюються дією лугів на солі відповідних металів, наприклад,


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити