Хімія - універсальний довідник

БУДОВА АТОМА

РОЗМІР АТОМІВ


Атоми мають дуже малі розміри, порядку часток нанометра (1 нм = 10-9 м). Наприклад, радіус атома Феруму складає 0,13 нм.

Розміри атомів у твердій речовині можна вирахувати, знаючи густину речовини р, з якої може бути знайдено молярний об’єм речовини VM = М/ρ і потім обчислено об’єм, що припадає на один атом: VAT0M = VM /NA.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити