Хімія - універсальний довідник

БУДОВА АТОМА

АТОМНЕ ЯДРО


Практично вся маса атома (більше 99,95%) зосереджена в дуже малому об’ємі — у ядрі атома, що знаходиться в його центрі. Діаметр ядра, якщо вважати його кулеподібним, складає приблизно одну стотисячну частину від діаметра атома.

Ядра атомів мають складну будову. Вони складаються з двох видів частинок з майже однаковою масою, що практично дорівнює 1 а.о.м.: електронейтральних часток — нейтронів і позитивно заряджених частинок — протонів.

Позитивний заряд протона — найменший електричний заряд, що існує у природі, тобто елементарний заряд, що далі не ділиться. Під час описування об’єктів атомних масштабів заряд протона приймають за 1. Його абсолютне значення можна обчислити, знаючи, що електричний заряд у 96 500 Кл (число Фарадея) дорівнює заряду Na електронів:

96 500/6 • 1023 = 1,6 -10-19 Кл.

Таким чином, ядра атомів заряджені позитивно, їхній заряд чисельно дорівнює кількості протонів, а маси ядер, отже, і маси атомів, виражені в атомних одиницях маси, близькі до цілих чисел.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити