Хімія - універсальний довідник

БУДОВА АТОМА

СКЛАД АТОМА


Кожен атом електронейтральний, і якщо в ядрі атома знаходиться один протон, то виходить, що біля нього рухається один електрон. Така будова атома Гідрогену. Це — найпростіший атом; менше одного електрона в атомі бути не може. Гідроген стоїть першим у таблиці елементів Д. І. Менделєєва.

Другий елемент у періодичній системі — Гелій Не. Його атом має два електрони, тому в його ядрі містяться два протони. Але загальна маса атома Гелію дорівнює 4 а.о.м. (див. таблицю Д. І. Менделєєва), отже, крім двох протонів (нагадаємо, маса кожного з них ~ 1 а.о.м.) у ядрі знаходиться ще два нейтрони (маса кожного теж ~ 1 а.о.м.).

Наступний, третій, хімічний елемент у таблиці — Літій Li: в його атомі три електрони, в ядрі — три протони і чотири нейтрони.

Таким чином, порядковий номер елемента (протонне число) в таблиці Д. І. Менделєєва вказує на кількість електронів в атомі і рівну йому кількість протонів у ядрі. Відповідність атома тому або іншому хімічному елементу визначається зарядом його ядра.

Якщо кількість протонів, що зумовлюють заряд ядра, в атомах того ж хімічного елемента суворо визначена, то кількість нейтронів у ядрах того ж елемента може бути змінною, тому маси атомів одного елемента можуть бути різними. Ці різновиди атомів одного хімічного елемента називаються ізотопами («із» — рівний і «топос» — місце), тому що вони займають одне місце в таблиці Д. І. Менделєєва, оскільки належать одному елементу.

Наведені в таблиці Д. І. Менделєєва атомні маси елементів — це середні атомні маси природної суміші ізотопів даного елемента із врахуванням їхнього відносного вмісту у природі, тому вони можуть відрізнятися від цілих чисел.

Нагадаємо, що атомна одиниця маси — це 1 /12 маси атома Карбону, причому того його ізотопу, в ядрі якого знаходиться 6 протонів і 6 нейтронів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити