Хімія - універсальний довідник

БУДОВА АТОМА

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ


Після розгляду електронної будови атома стають очевидними принципи побудови таблиці Д. І. Менделєєва.

1. Елементи в періодичній системі утворюють послідовність, що відповідає зарядам їх атомних ядер. Порядковий номер елемента в таблиці (інакше — протонне число) дорівнює заряду ядра. Він вказує, таким чином, на кількість протонів у ядрі і рівну йому кількість електронів в атомі.

2. Кожен новий період починається з заповнення електронами нового енергетичного рівня. У 1-ому періоді заповнюється перший рівень, що має тільки одну орбіталь, тобто на ньому може знаходитися усього два електрони. Відповідно 1-й період включає два елементи — Н і Не.

У 2-ому періоді заповнюється другий енергетичний рівень, що має чотири орбіталі, на яких може бути розміщено усього 8 електронів. Період містить 8 елементів — від Li до Nе.

У 3-ому періоді заповнюється 3-й енергетичний рівень і т. д.

Таким чином, номер періоду дорівнює кількості енергетичних рівнів в атомах елементів цього періоду й одночасно номеру зовнішнього рівня.

3. Кількість електронів на найвищому енергетичному рівні дорівнює номеру групи (це стосується А груп). Так, Lі, Nа, К та інші елементи, розташовані в ІА групі, мають по одному електрону на верхньому (зовнішньому стосовно ядра) енергетичному рівні. Елементи ІІА групи — Ве, Mg, Са та інші — мають по два зовнішні електрони; F, Сl, Вr та інші елементи VIIА групи містять сім електронів на зовнішньому рівні відповідно до номера групи.

Таким чином, зовнішній електронний рівень усіх елементів однієї групи має рівну кількість електронів. Він періодично повторюється зі зростанням заряду ядра. А оскільки хімічна взаємодія атомів здійснюється, в основному, за допомогою зовнішніх електронів, то періодично повторюються і хімічні властивості елементів. У цьому полягає суть періодичного закону Д. І. Менделєєва.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити