Хімія - універсальний довідник

ЛУЖНІ МЕТАЛИ

ЛУЖНІ МЕТАЛИ — ПРОСТІ РЕЧОВИНИ


Атоми лужних металів мають по одній валентній орбіталі, що містить один електрон, тому, мабуть, ці атоми можуть з’єднуватися між собою і утворювати двохатомні молекули. Формально електронна будова такої молекули не відрізняється: від будови молекули Н2 або двохатомних молекул галогенів.

Таким чином, елементи ІА групи можуть існувати у вигляді двохатомних молекул, що і виявляється в газоподібному стані металів. Однак у твердому стані прості речовини, утворені цими елементами, складаються не з двохатомних молекул, а з атомів.

Великий розмір атомів, «розмазаність» атомних орбіталей у просторі призводять до того, що при перекриванні АО атомів елементів ІА групи електронна густина між ядрами збільшується ненабагато, тому утворюється слабкий зв’язок (для порівняння зазначимо, що енергія, яку потрібно затратити на розрив зв’язку в молекулі Н2, складає 432 кДж/моль, у молекулі Сl2, утвореній великими атомами, — 243 кДж/моль, а в молекулі Nа2, утвореній ще більшими атомами, — лише 99 кДж/моль).

Для великих атомів з’являється можливість перекривання АО не двох, а більшої кількості атомів. І в кристалі лужного металу перекриваються АО усіх сусідніх атомів й утворюються молекулярні орбіталі, які не можна віднести до жодної пари атомів, а варто вважати їх такими, що належать всьому кристалу. Утворюється велика кількість МО, що охоплюють весь кристал. Електрони, які розташовуються на цих МО, рухаються в полі ядер не одного або двох атомів, а в полі ядер атомів усього кристала. У цьому випадку кажуть, що такий кристал має атомну (на відміну від молекулярної) будову. Таку будову мають усі метали і деякі неметали.

Якщо серед МО, що утворилися, є вільні, то електрони, переходячи на них, можуть змінювати свою енергію і брати участь у передачі електричного струму. Це властиво металам. Якщо вільних МО немає, то даний атомний кристал належить неметалу; його електрони не можуть брати участі в електропровідності.

Під час переходу від одного елемента до іншого зверху вниз по групі розміри атомів збільшуються й ефективність перекривання їх валентних орбіталей зменшується, тому знижується міцність зв’язків між атомами.

Послаблення зв’язків зумовлює зниження температур плавлення і кипіння речовин. Дійсно, в групі лужних металів температури плавлення і кипіння знижуються зі збільшенням протонного числа елемента.

Відносно мала міцність зв’язку між атомами зумовлює і низьку механічну міцність кристалів: лужні метали м’які, легко ріжуться ножем.

Великі розміри атомів призводять до малої густини лужних металів. Найлегші з них — літій, натрій, калій — навіть легші за воду. Літій, зокрема, взагалі найлегший метал, його густина 0,5 г/см.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити