Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ


За даних умов речовина може знаходитися в одному з трьох агрегатних станів: твердому, рідкому або газоподібному. Існує, крім того, маловідомий, так званий рідкокристалічний стан речовини.

Газоподібний стан речовини відзначається слабкою взаємодією між частинками, що утворюють газ — атомами (наприклад, у випадку інертних газів) або молекулами.

КРИСТАЛІЧНА ҐРАТКА


Будь-яка хімічна речовина утворена великою кількістю однакових частинок або груп частинок (атомів, молекул, іонів), що мають однакові властивості і тому зв’язані між собою однаково у всьому об’ємі речовини. При досить низькій температурі, коли тепловий рух частинок затруднений, така однакова взаємодія призводить до утворення структури, що періодично повторюється у просторі — кристалічної ґратки. Внутрішня упорядкована будова виявляється в зовнішній формі кристалів.

Якщо швидкість росту кристалів (швидкість кристалізації) під час охолодження рідкої речовини мала (це має місце у випадку утворення складних кристалічних структур), то при застиганні речовини процес упорядкування структури може не встигнути завершитися. Виникає склоподібний стан речовини. Прикладом такого стану є звичайне скло, що й дало назву цьому стану речовини.

Властивості кристалічних речовин значною мірою залежать від будови їх кристалів, що особливо наочно виявляється в різниці властивостей алотропних модифікацій. Алмаз — прозорий (наприклад, ювелірний), твердий, а графіт — чорного кольору, м’який.

Раніше під час розгляду алотропії Оксигену вказувалося на зв’язок між міцністю молекул і їх реакційною здатністю.

Властивості твердих речовин залежать не тільки від будови їх кристалів, але, перш за все, від характеру хімічного зв’язку між частинками, що його утворюють — молекулами, або атомами, або iонами. Відповідно до типів зв’язку розрізняють кристали з молекулярною, атомною та іонною структурою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити