Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

МОЛЕКУЛЯРНІ КРИСТАЛИ


Якщо проаналізувати фізичні властивості речовин, які складаються з молекул, можна дійти висновку, що речовини з молекулярною будовою мають неміцні ґратки. Вони руйнуються вже за невисоких температур. Зі збільшенням молекулярної маси речовини енергія зв’язку між молекулами зростає, тому молекулярні речовини з малими молекулами плавляться (і киплять) при нижчих температурах, ніж речовини з великими молекулами. Оскільки більшість відомих молекулярних речовин (це органічні речовини) складаються з багатоатомних молекул, значна частина цих речовин за кімнатної температури тверді, але усі вони легко плавляться і механічно неміцні (парафін — наочний приклад).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити