Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

РІДКИЙ СТАН


При низьких температурах стійким є твердий стан речовини.

Найнижчою температурою плавлення володіють молекулярні речовини, що складаються з найлегших молекул, а саме водень Н2 і Не, температури плавлення яких, дорівнюють -259,2 і -271.4 °С відповідно. Речовини з найвищими температурами плавлення мають атомні кристалічні ґратки: серед простих речовин це графіт із температурою плавлення близько 3700 °С, метал вольфрам (tлл = 3420 °С), а серед складних, наприклад, карбід танталу ТаС — одна з найтугоплавкіших речовин на Землі з температурою плавлення близько 3800 °С.

Під час плавлення речовини в результаті теплових коливань частинок, що знаходяться у вузлах кристалічної ґратки, остання руйнується. Зникає порядок у розташуванні її складових частин (атомів, іонів, молекул). У той же час зберігається найближче оточення кожної частинки (наприклад, позитивний iон залишається оточеним переважно негативними iонами), так що характер хімічного зв’язку в речовині практично не змінюється.

Таким чином, між твердим і рідким станом немає принципової різниці. їх об’єднують загальною назвою конденсований стан речовини.

Основна відмінність твердого стану від рідкого полягає в тому, що у твердій речовині її атоми, молекули або ioни знаходяться постійно у вузлах кристалічної ґратки і лише зазнають теплових коливань, а в рідині вони безладно рухаються, ковзають один щодо одного.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити