Хімія - універсальний довідник

ЕЛЕКТРОЛІТИ

КИСЛОТИ І ОСНОВИ


Загальним для всіх кислот при їх взаємодії з водою є утворення іона оксонію Н3 O+ (саме цей іон, зокрема, викликає зміну забарвлення індикаторів), тому більш точне визначення класу речовин-кислот порівняно з тим, яке було подано раніше, таке:

Кислотою називається речовина, яка при взаємодії з водою (при розчиненні у воді) утворює іони оксонію Н3 O+ (або, опускаючи молекулу води-розчинника, іони Гідрогену Н+).

Реакція речовини з водою може відбуватися й інакше. Вода може не тільки приєднувати протон, утворюючи іон оксонію Н3 O+ , але й віддавати його, утворюючи гідроксид-іон ОН (див. рівняння реакції води з аміаком).

Цей же іон з’являється у розчині гідроксидів металів, тобто основ. Процес, що відбувається при їх розчиненні у воді, записується так:

Загальним для всіх основ є наявність у їх водних розчинах гідроксид-іону ОН- (саме він змінює колір індикаторів). Звідси випливає визначення класу речовин-основ:

Основою називається речовина, яка при взаємодії з водою (при розчиненні у воді) утворює гідроксид-іони ОН-.

Таким чином, при взаємодії з одними речовинами вода приєднує їх протон, а з іншими — може віддавати його.

І в чистій воді відбувається реакція

в якій одночасно утворюються і іон Н3 O+ , що визначає належність речовини до класу кислот, і іон ОН- , який утворюють основи. Подібні речовини називаються амфолітами.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити