Хімія - універсальний довідник

ЕЛЕКТРОЛІТИ

ОБОРОТНІ РЕАКЦІЇ


Реакція дисоціації води, рівняння якої наведено у попередньому параграфі, протікає незначною мірою. З кожного мільярда молекул води в ній беруть участь лише дві, тому концентрація кожного з іонів, які утворюються, мізерно мала (10-7 моль/л).

Коли кажуть, що вода — слабкий електроліт, то мають на увазі, що вона слабко дисоціює на iони. Крім води існує багато інших слабких електролітів, ступінь дисоціації яких, тобто частка молекул, що продисоціювала, незначна. У розчинах таких електролітів встановлюється хімічна рівновага, при якій швидкість дисоціації дорівнює швидкості асоціації:

У спрощеній формі його можна записати так:

Реакції, які не проходять до кінця, тобто ведуть до встановлення рівноваги, називаються оборотними. Для позначення оборотності в рівнянні реакції замість знака рівності використовують знак « ».

Реакція дисоціації води є оборотною. Інший приклад оборотної реакції — взаємодія води з аміаком.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити