Хімія - універсальний довідник

ЕЛЕКТРОЛІТИ

КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ


Властивості кислот можуть бути поділені на три групи.

Перша група об’єднує загальні властивості кислот, зумовлені наявністю в їхніх розчинах іонів Гідрогену. Це — зміна забарвлення індикаторів, смак, взаємодія з металами, які стоять в ряді напруг металів лівіше Гідрогену, з основними оксидами, лугами, основами.

Наведемо відповідні скорочені іонні рівняння:

з металами 

з основними оксидами

з лугами 

з нерозчинними основами

До другої групи можна віднести реакції, зумовлені властивостями кислотних залишків. Це — специфічні для кожної кислоти реакції. За ними кислоти можна розрізнити між собою. У багатьох таких реакціях утворюються малорозчинні, іноді забарвлені солі.

Наприклад, для сульфатної кислоти Н2 SO4 — це реакції з розчинами сполук барію (гідроксидом, солями):

для хлоридної кислоти НСl — це реакції з розчинами солей арґентуму, наприклад АgNO3:

для карбонатної кислоти Н2СO3 — з розчинами сполук кальцію:

Третю групу складають реакції, протікання яких зумовлено властивостями власне молекул кислот, такими, як сила кислоти, її розчинність у воді, міцність молекули, леткість. Наведемо приклади.

Сильна кислота витісняє слабшу з її солей:

Реакція проходить тому, що утворюється слабкий електроліт Н3РO4.

Нелетка кислота витісняє летку:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити