Хімія - універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ

РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ


Знаючи хімічну формулу речовини, можна розрахувати відносний вміст кожного елемента у зразку речовини за його масою.

Наприклад, визначимо масову частку Алюмінію в його сполуці з Оксигеном — оксиді алюмінію (глиноземі) Аl2O3. Знайти масову частку Алюмінію — означає вирахувати, яку частку складає маса Алюмінію від усієї маси глинозему. (З подібними завданнями ви зустрічалися в математиці, коли знаходили, яку частку, або скільки відсотків, складає одне число від іншого.) Для розв’язання завдання нам треба знати ці два числа: масу глинозему і масу Алюмінію, що у ньому міститься.

Зробимо таким чином. Спочатку обчислимо відносну молекулярну масу сполуки Аl2O3 (вона позначається Мr). Очевидно, що ця величина дорівнює сумі відносних атомних мас елементів (Аr), що утворюють дану сполуку. Для оксиду алюмінію відносна молекулярна маса дорівнює:

Тепер розрахуємо масову частку Алюмінію як відношення його маси до маси сполуки (масову частку прийнято позначати латинською літерою «дубль-ве» W):

Зрозуміло, що сума масових часток усіх елементів у сполуці дорівнює 1 (або 100%), що може і повинно бути використане для перевірки правильності розрахунку.

Якщо отримана нова речовина, хімічна формула якої ще невідома, то доводиться розв’язувати обернену задачу: знаючи масові частки елементів, потрібно визначити хімічну формулу речовини.

Покажемо розв’язування такого завдання на наступному прикладі.

Встановлено, що речовина, яка складається з Карбону і Гідрогену, містить 75,0% С. Яка формула цієї речовини?

Запишемо формулу речовини як СzНy. Складемо рівняння, що зв’язує відомі величини Аr(С) = 12, Аr(Н) = 1, w(С) = 75,0% і w(Н) = 10 - 75,0 = 25,0% (подібно до того, як де робилося в завданнях із розрахунку масової частки елементів):

З цих рівнянь запишемо значення для х і у і обчислимо їх відношення:

Отже, в даній речовині числа атомів Карбону і Гідрогену відносяться як 1:4, тому його формула СН4. Ця речовина — метан.

З цього прикладу видно, що відношення індексів у формулі сполуки х:у дорівнює відношенню часток від ділення масових часток елементів на їх відносні атомні маси.1


1 Тут і далі матеріал, викладений дрібним шрифтом, перевищує вимоги базового рівня.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити