Хімія - універсальний довідник

ЕЛЕКТРОЛІТИ

ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ


Існує дві групи основ: розчинні у воді луги і нерозчинні. Луги є сильними електролітами, в їх розчинах молекул гідроксидів немає. Нерозчинні основи (насправді практично нерозчинні) — слабкі електроліти.

Слабким електролітом є гідроксид амонію NH4ОН, який існує тільки у розчині і є сполукою молекули аміаку з молекулою води NН3 • Н2O.

Загальні властивості основ, які визначають їх належність до даного класу речовин, зручно розглянути у порівнянні, як це показано в таблиці на прикладі гідроксиду натрію — лугу і гідроксиду купруму (II) — нерозчинної основи.


Таблиця


Хімічна властивість

Луг NaOH

Нерозчинна основа Сu(ОН)2

Дисоціація у воді

Дія на індикатори

Змінює забарвлення індикаторів

Не змінює забарвлення індикаторів

Взаємодія з кислотами

Взаємодія з кислотними оксидами

Взаємодія з солями


Всі вказані в таблиці властивості зумовлені наявністю гідроксильних груп у складі основ1.

Специфічні властивості основ, які розрізняють їх усередині даного класу речовин, визначаються властивостями іона металу. Наприклад, характерною реакцією для гідроксиду кальцію є його взаємодія з розчинними карбонатами — солями карбонатної кислоти:


1 Як правильно говорити: «Гідроксил чи гідроксид»? Група ОН у складі речовини називається гідроксилом, або гідроксильною групою. Іон ОН називається гідроксид-іоном.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити