Хімія - універсальний довідник

ВІД НАТРІЮ ДО АРГОНУ

ЕЛЕКТРОННА БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 3-ого ПЕРІОДУ


Електронна будова атомів елементів 3-ого періоду визначається розподілом електронів на трьох енергетичних рівнях. При цьому перші два рівні, найближчі до ядра, заповнені цілком; їх будова описується електронною формулою 1s2 2s26.

У періоді зліва направо відбувається поступове заповнення електронами зовнішнього, третього рівня. Спочатку електрони займають Зs -орбіталь — в атомах Nа і Мg, а потім Зр-орбіталі атомів інших елементів. Внаслідок зростання заряду ядра посилюється притягання ядром електронів, тому міцність зв’язку електронів з ядром збільшується.

Таким чином, у межах періоду під час переходу від елемента до елемента зліва направо зменшується відновлювальна здатність атомів — здатність віддавати електрони, і навпаки, зростає енергія притягання електронів ядром — окислювальна здатність атомів. Це означає, що в напрямку зліва направо відбувається зміна властивостей елементів від металічних до неметалічних.

Дійсно, період починається одним з найактивніших металів — Натрієм і закінчується одним з найактивніших неметалів — Хлором (не враховуючи, звичайно, Аргону, надзвичайно хімічно інертного внаслідок повного заповнення атомних орбіталей), тому сполука Натрію з Хлором NаСl — типово іонна.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити