Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

СУЛЬФУР


Найважливішою сполукою Сульфуру є сульфатна кислота Н2 SO4.

У якості сировини для виробництва сульфатної кислоти використовуються самородна сірка, а також Сульфур, одержаний при очищенні від його сполук нафти і газу, а ще — сульфіди. Початкова стадія виробництва незалежно від сировини в принципі однакова — випалювання (нагрівання на повітрі):

В обох випадках утворюється оксид сульфуру (IV) — сірчистий газ. Потім його окислюють до оксиду сульфуру (VI):

Процес проводять за нижчої температури, ніж та, якої досягають під час горіння сірки або випалювання сульфідної руди.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити