Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

КАТАЛІЗ


Швидкість хімічних реакцій визначається, насамперед, природою реагуючих речовин. Змінити природу реагентів не можна. Але можна використовувати якусь речовину, яка взаємодіє з вихідними речовинами за більш низьких температур з утворенням нестійкої сполуки (проміжного продукту), з якої потім утворюється необхідний продукт реакції. Такий спосіб проведення реакції, що полегшує і прискорює її протікання в результаті утворення проміжних продуктів, називається каталітичним, а речовина, яка утворює ці продукти, — каталізатором.

Переважна більшість процесів у хімічній промисловості здійснюється за допомогою каталізаторів. Користь їх незаперечна. Адже зниження температури процесу — це не тільки збільшення виходу продукту, але й економія енергії, менше екологічне навантаження на навколишнє середовище.

Усі без винятку хімічні процеси в живих організмах проходять за участю каталізаторів. Найскладніші біохімічні перетворення речовин здійснюються з високою швидкістю за температур, близьких до температури тіла тварини або рослини, яка росте.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити