Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ


У творений при окисненні діоксиду сульфуру триоксид сульфуру — кислотний оксид. Під час його взаємодії з водою утворюється сульфатна кислота Н2SO4:

Безводна сульфатна кислота — рідина, густина якої майже у два рази перевищує густину води. Вона змішується з водою у будь-яких пропорціях. Процес розчинення супроводжується виділенням великої кількості тепла, що свідчить про утворення з водою хімічних сполук.

Сульфатна кислота, яка постачається споживачеві, має концентрацію близько 95% і густину ρ = 1,83 г/см3.

У розбавлених розчинах сульфатна кислота виявляє усі типові властивості кислот. Вона забарвлює у відповідний колір індикатори, дисоціюючи з утворенням іонів Гідрогену:

При цьому по першому щаблеві сульфатна кислота дисоціює необоротно, а по другому — оборотно.

Сульфатна кислота взаємодіє з металами, які стоять у ряді напруг лівіше Гідрогену, з основними оксидами, з основами, а також із солями, наприклад:

У таблиці на с. 42 узагальнено хімічні властивості сірки та її сполук.


Таблиця

Сірка та її сполукиСірка


Сполуки cульфуру

оксиди сульфуру

сульфатна кислота

1. За звичайних умов — жовта кристалічна речовина.


2. Горить у кисні:

(проявляє відновні властивості)


3. Взаємодіє з металами і воднем:

(проявляє окисні властивості)


У природі зустрічається

самородна сірка S,

сульфіди FеS2 (пірит),

СuS;

сульфати

СаSО1 • 2Н20 (гіпс),

2 SO4

1. За звичайних умов SO2 — газ, SO3 — тверда речовина


2. Проявляють властивості кислотних оксидів, взаємодіючи з водою:

з лугами:

з основними оксидами:

Одержання

1) оксиду сульфуру (IV) у промисловості:

горіння сірки

випалювання піриту

в лабораторії:

2) оксиду сульфуру (VI) у промисловості:

каталітичне окиснення оксиду сульфуру (IV)

1. За звичайних умов безбарвна важка (ρ ≈ 2 г/см) рідина, необмежено розчинна у воді


2. Сильна двохосновна кислота:


3. Взаємодіє з металами:

Концентрована кислота пасивує Аl і Fе


4. Взаємодіє з лугами, основами і амфотерними гідроксидами:


5. Взаємодіє з основними і амфотерними оксидами:


6. Концентрована кислота гігроскопічна:

Одержання у промисловості:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити