Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

АМІАК. АМІАЧНА ВОДА


Одна з технічно цінних сполук Нітрогену з Гідрогеном — аміак NН3. У промисловості аміак синтезують із простих речовин: азоту (з повітря) і водню. Це — перший етап зв’язування азоту повітря:

Реакція синтезу оборотна. Оскільки вона екзотермічна, то підвищення температури зміщує рівновагу вліво. Реакція супроводжується зменшенням кількості газоподібних речовин (із чотирьох молів речовини утворюється два), тобто зменшенням об’єму, тому підвищення тиску зміщує рівновагу вправо. Для прискорення реакції застосовується каталізатор.

Аміак — безбарвний газ з різким характерним запахом, добре розчинний у воді (в 1 об’ємі води за кімнатної температури розчиняється до 700 об’ємів аміаку).

Розчиняючись у воді, аміак вступає з нею в оборотну реакцію, під час якої утворюються гідроксид-іони:

Рівновага цієї реакції сильно зміщена вліво, тому іонів ОН- у розчині небагато, отже, аміак має властивості слабкої основи.

Властивості водного розчину аміаку як розчину основи проявляються у зміні забарвлення індикаторів, у взаємодії з кислотами і солями, наприклад:

При дії лугів на солі амонію виділяється аміак, наприклад:

Аміак має відновні властивості. У кисні він горить:


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити