Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

НІТРАТНА КИСЛОТА


Найважливішою сполукою Нітрогену є нітратна кислота НNO3. У ній Нітроген проявляє свою вищу валентність +5, як і у відповідному кислотному оксиді N2O5.

Для одержання нітратної кислоти у промисловості використовують реакцію:

Нітратна кислота (безводна) за звичайних умов є безбарвною рідиною, яка, як і сульфатна кислота, змішується з водою в усіх співвідношеннях. На відміну від сульфатної кислоти, її молекули неміцні, і вона досить швидко розпадається (на світлі, у присутності домішок) за реакцією, оборотною до її одержання, а саме:

У водних розчинах, однак, вона досить стійка (її можна кип’ятити без розкладу). Це можна пояснити тим, що НNO3 — сильна кислота і її молекул у розведених розчинах немає: вона повністю дисоціює:

HNОз — летка кислота, тому вона може бути витіснена зі своїх солей — нітратів нелеткою кислотою, наприклад Н2 SO4.

Нітратна кислота, як і будь-яка кислота, реагує з основними оксидами й основами.


Таблиця

Азот і його сполуки


Азот

Сполуки Нітрогену

аміак

оксиди нітрогену

нітратна кислота

1. Дуже міцна і тому малореакційноздатна молекула


2. Проявляє окисні властивості (в реакціях з воднем і металами):


3. Проявляє відновлювальні властивості (в реакції з киснем):

Одержання

1. У промисловості ректифікацією рідкого повітря

2. В лабораторії термічним розкладом нітриту амонію:

1. За н. у. безбарвний газ із різким запахом


2. Взаємодіє з водою, утворюючи розчин слабкої основи:


3. Схема електронної будови іона амонію:


4. Взаємодіє з кислотами:

5. Проявляє відновні властивості:

Одержання

1. У промисловості:

2. В лабораторії:

1. Оксид нітрогену (II) окиснюється киснем повітря при кімнатній температурі:


2. Оксид нітрогену (IV) взаємодіє з водою у присутності кисню:

Утворюються при взаємодії:

1) азоту з киснем при високій температурі або в умовах електричного розряду:

2) аміаку з киснем у присутності каталізатора:

3) міді з нітратною кислотою:

концентрованою

розведеною

1. Нестійка, розкладається під дією світла:


2. Сильна кислота, необоротно дисоціює у водному розчині:


3. Взаємодіє з основними оксидами:


4. Взаємодіє з основами:


5. Реагує з металами без виділення водню і по-різному залежно від концентрації кислоти і активності металу. Деякі метали (Fе, Аl) в ній пасивуються

Одержання

1. У промисловості за реакціями оксиду нітрогену (IV) з водою і киснем:

2. В лабораторії витісненням із солей нелеткою кислотою при нагріванні:


Це звичайні реакції нейтралізації, в результаті яких утворюється сіль і вода. Але з металами нітратна кислота реагує інакше, ніж решта кислот.

Під час дії нітратної кислоти на метал водень не виділяється.

У таблиці узагальнено хімічні властивості азоту і його сполук.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити