Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ)

Правила орієнтації (заміщення) у бензиновому кільці

 

Найважливішим фактором, який визначає хімічні властивості ароматичної речовини, є розподіл у ній електронної густини, що залежить від типу замісників у бензеновому кільці.

Замісники поділяють на два типи:

замісники першого роду (орто-пара-орієнтанти) — алкільні замісники, гідроксигрупа ОН, аміногрупа NH2, атоми галогенів;

замісники другого роду (мета-орієнтанти) нітрогрупа -NO2, сульфогрупа -SO3Н , альдегідна -СНО та карбоксильна групи -СООН .

Наприклад, толуен, який містить замісник першого роду, нітрується й алкілується в пара- або орто-положення:

Нітробензен, який містить замісник другого роду, нітрується й галогенується в мета-положення:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити