Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

АЛЬДЕГІДИ

 

Поняття про альдегіди

 

До альдегідів належать сполуки, які у своєму складі містять альдегідну групу. Альдегідна група є функціональною групою альдегідів:

Скорочено альдегідну групу записують: -СНО. Найпростішим альдегідом є мурашиний альдегід, у молекулі якого до альдегідної групи приєднаний атом Гідрогену, його молекулярна формула — СН2О.

Зв’язки атома Карбону в альдегідній групі аналогічні до зв’язків у ненасичених вуглеводнях; три його валентні електронні хмарк в стані sp2-гібридизації утворюють зв’язки із двома атомами Гідрогену (в інших альдегідах — з атомами Гідрогену й Карбону) і з атомом Оксигену. Усі ці зв’язки лежать в одній площині. Хмара четвертого валентного електрона розташована перпендикулярно до цієї площини й має форму об’ємної вісімки. Хмари двох неспарених валентних електронів атома Оксигену також мають форму об’ємних вісімок, вони розташовані перпендикулярно один до одного. Одна із цих електронних хмар бере участь в утворенні σ-зв’язку з атомом Карбону, інша перекривається в перпендикулярній площині з електронною хмарою атома Карбону, утворюючи π-зв’язок.

З’єднані подвійним зв’язком атоми Оксигену й Карбону мають різну електронегативність. Унаслідок цього область перекривання електронів (область найбільшої електронної густини) зміщена до атома Оксигену. Таким чином, подвійний зв’язок С=O поляризований:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити