Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Класифікація карбонових кислот

 

Класифікація за вмістом Оксигену: оскільки до складу функціональної групи кислот входять атоми Оксигену, то всі карбонові кислоти належать до оксигеновмісних кислот.

Класифікація за силою кислот: усі карбонові кислоти є слабкими кислотами. Причому зі збільшенням вуглеводневого радикала сила кислот зменшується. Фактично найсильнішою карбоновою кислотою є трифтороцтова (СF3СООН), що є кислотою середньої сили (рКа = 0,23).

Класифікація за основністю кислот: так само, як неорганічні кислоти, органічні поділяють за основністю. Причому основність кислот визначається кількістю карбоксильних груп. Винятком є найпростіша двохосновна карбонова кислота — карбонатна.

 

Одноосновні кислоти

 

Двохосновні кислоти

 

Трьохосновні кислоти

Класифікація за вуглеводневим радикалом: карбонові кислоти можна класифікувати за вуглеводневим радикалом — насичені, ненасичені (акрилова) та ароматичні (бензойна, фталева, корична, саліцилова).

 

Назва карбонових кислот та їхніх солей

 

Формула

Назва ІUРАС

Тривіальна назва

Назва солей

НСООН

Метанова

Мурашина

Форміат (метаноат)

СН3СООН

Етанова

Оцтова

Ацетат (етаноат)

CH3CH2COOH

Пропанова

Пропіонова

Пропіонат (прогіаноат)

CH3(CH2)2COOH

Бутанова

Масляна

Бутират (бутаноат)

CH3(CH2)зCOOH

Пентанова

Валеріанова

Валерат (пентаноат)

CH3(CH2)4COOH

Гексанова

Капронова

Капронат (гексаноат)

CH3(CH2)14COOH

Гексадеканова

Пальмітинова

Пальмітат

CH3(CH2 )16COOH

Октадеканова

Стеаринова

Стеарат

CH3(CH2)7 - CH = CH - (CH2)7COOH

Октадеценова

Олеїнова

Олеат

 

Фізичні властивості карбонових кислот

 

Формула

Назва

tпл, °C

tкип, °C

Розчинність у воді

НСООН

Мурашина

8,2

100,7

Необмежено розчиняється

СН3СООН

Оцтова

16,6

117,7

Необмежено розчиняється

С2Н5СООН

Пропіонова

-20,8

140,8

Необмежено розчиняється

С3Н7СООН

Масляна

-5,3

163,3

Добре розчиняється

С4Н9СООН

Валеріанова

-34,5

186,4

Погано розчиняється

С5Н11СООН

Капронова

-3,9

205,3

Погано розчиняється (1%)

С15Н31СООН

Пальмітинова

52,5

390

Не розчиняється

С17Н35СООН

Стеаринова

71,0

432

Не розчиняється

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити