Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ВУГЛЕВОДИ

Хімічні властивості глюкози

 

1. Комплексоутворення з купрум(ІІ) гідроксидом.

Оскільки глюкоза є багатоатомним спиртом, вона проявляє якісну реакцію на багатоатомні спирти: взаємодія зі свіжоосадженим купрум(ІІ) гідроксидом. Як і у випадку із гліцеролом, при цьому утворюється складна комплексна сполука.

2. Утворення естерів.

Як і всі спирти, глюкоза може вступати в реакцію естерифікації з кислотами. Причому як з органічними, так і з неорганічними.

На практиці часто використовують п’ятиоцтовий естер із глюкозою, реакцію утворення якого можна записати так:

3. Відновлення глюкози з утворенням шестиатомного спирту — сорбіту:

4. Окиснення глюкози купрум(ІІ) гідроксидом або аміачним розчином аргентум гідроксиду:

При цьому глюкоза (альдегідоспирт) окислюється до глюконової кислоти (спиртокислота).

5. Бродіння глюкози.

Важливою хімічною властивістю глюкози є її бродіння під дією органічних каталізаторів — ферментів, які виробляють мікроорганізми. Відомо кілька видів бродіння. Спиртове бродіння використовують для добування спиртів. Хімізм спиртового бродіння, який відбувається під дією ферментів дріжджів, дуже складний. Сумарно він виражається рівнянням:

Під дією ферменту молочнокислих бактерій відбувається молочнокисле бродіння глюкози, при якому утворюється молочна кислота. Його хімізм також досить складний. Сумарний процес може бути виражений таким рівнянням:

Молочна кислота — це сполука із подвійною функцією — спиртокислота.

Молочнокисле бродіння має велике значення в переробці сільськогосподарських продуктів. З ним пов’язане добування цілого ряду молочних продуктів — кисляку, сиру, сметани, твердого сиру. Молочна кислота утворюється в процесі квашення капусти, силосування кормів і виконує гіри цьому консервувальну роль. Накопичуючись у щільно укладеній силосованій масі, вона сприяє утворенню кислотного середовища, в якому не можуть відбуватися процеси гниття білків та інші шкідливі біохімічні перетворення; це призводить до добування доброякісного, дуже поживного, соковитого корму для худоби.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити