Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

 

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Вкажіть, при якому ядерному процесі виділяється альфа - частинка:

 

2. Вкажіть, під час якого ядерного процесу виділяється бета-частинка:

 

3. Позначте прізвище вченого, який запропонував планетарну модель будови атомів:

A. Резерфорд;

Б. Бор;

B. Лавуазьє;

Г. Менделєєв.

 

4. Вкажіть прізвище вченого, який вивчав явище радіоактивного розпаду:

A. Менделєєв;

Б. Лавуазьє;

B. Бутлеров;

Г. Кюрі.

 

5. Вкажіть, під час якого ядерного процесу виділяється бета-частинка:

 

6. Вкажіть, під час якого ядерного процесу виділяється альфа-частинка:

 

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте вірні твердження щодо радіоактивного розпаду:

1. При α-розпаді атома виділяється ядро атома Гелія;

2. α-Випромінювання є найпроникливішим серед всіх видів радіоактивного випромінювання;

3. γ-Випромінювання є найменш проникливим серед всіх видів радіоактивного випромінювання;

4. При β-розпаді атома виділяються електрони;

5. Радіоактивний розпад — процес не самодовільний і відбувається при певній стимуляції атомів;

6. Радіоактивне випромінювання надзвичайно шкідливе для здоров’я.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 5;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 4, 6;

Г. 1, 3, 6.

 

8. Позначте вірне твердження про склад атома нукліда Оксиген-18:

1. В ядрі атома цього нукліда міститься 8 протонів;

2. В атомах цього нукліда на 2 електрони менше, ніж протонів;

3. Атоми цього нукліда характеризуються надзвичайною хімічною активністю у порівнянні з атомами Оксигену-16;

4. Атоми нукліда Оксигену-18 дуже поширені на Землі;

5. В ядрі атома цього нукліда міститься 10 нейтронів;

6. Відносна атомна маса цього нукліда дорівнює 18.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 4;

Б. 2, 3, 4;

B. 1, 2, 3;

Г. 1, 5, 6.

 

9. Встановіть відповідність між позначенням частинок та їх суттю:

Назва

1. α-частинка;

2. β-частинка;

3. р;

4. n.

Частинка

A. Електрони;o:p>

Б. Протони;

B. Нейтрони:

Г. Позитрони;

Д. Ядро атома Гелію.

 

10. Установіть відповідність між символом нукліда та вмістом нейтронів в ядрі його атомів:

Нуклід

1. Хлор-37;

2. Флор-19;

3. Карбон-13;

4. Фосфор-31.

Число нейтронів

A. 16;

Б. 7;

B. 5;

Г. 10;

Д. 20.

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть послідовність зростання елєктронегативності елементів:

A. Нітроген;

Б. Алюміній;

B. Хлор;

Г. Калій.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть масову частку (у відсотках) нукліда 31Р у природній суміші фосфору, якщо вважати, що в природі існують тільки нукліди 31Р та 30Р

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити