Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

 

Тема 13. Кислоти

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Вкажіть кислоту, що може утворювати кислі солі:

A. Карбонатна кислота;

Б. Нітратна кислота;

B. Оцтова кислота;

Г. Хлоридна кислота.

 

2. Вкажіть ряд кислот, в якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти:

A. Сульфатна, нітратна, хлоридна;

Б. Флуоридна, сульфідна, бромідна;

B. Сульфітна, фосфатна, силікатна;

Г. Нітритна, сульфідна, фосфітна.

 

3. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні хімічні властивості кислот:

 

4. Вкажіть кислоту, що може утворювати кислі солі:

A. Хлоридна кислота;

Б. Нітратна кислота;

B. Оцтова кислота;

Г. Фосфатна кислота.

 

5. Вкажіть ряд кислот, в якому наведено тільки безоксигенові кислоти:

A. Сульфатна, нітратна, хлоридна;

Б. Флуоридна, сульфідна, бромідна;

B. Сульфітна, фосфатна, силікатна;

Г. Нітритна, сульфідна, фосфітна.

 

6. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні методи добування кислот:

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте класи речовин, з якими взаємодіють кислоти:

1. Кислотні оксиди;

2. Основні оксиди;

3. Неметали;

4. Метали;

5. Основи;

6. Солі.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 1, 3, 6;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 5, 6.

 

8. Позначте сполуки, які взаємодіють з розведеною сульфатною кислотою:

1. СО;

2. СаСl2;

3. Nа2SO4;

4. NН3;

5. СаО;

6. SO2.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 2, 4, 5;

B. 1, 5, 6;

Г. 1, 3, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

 

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть генетичний ланцюжок добування ортофосфатної кислоти:

A. НРO3;

Б. Ca3P2;

B. Р2O5;

Г. Н3РO4.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. У розчині оцтової кислоти масою 200 г з масовою часткою кислоти 3 % міститься 2,66 10-4 моль катіонів Гідрогену. Обчисліть ступінь дисоціації кислоти (у відсотках) в цьому розчині.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити