Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 15. Основи

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте іони, що обумовлюють перетворення забарвлення фенолфталеїну на рожеве:

A. Гідроксид-іони;

Б. Іони Гідрогену;

B. Сульфат-іони;

Г. Йони Кальцію.

 

2. Позначте речовину, що реагує з натрій гідроксидом:

A. Кальцій оксид;

Б. Етанол;

B. Калій сульфат;

Г. Кальцій хлорид.

 

3. Вкажіть продукти реакції взаємодії кальцій гідроксиду з вуглекислим газом:

A. Кальцій гідрогенкарбонат;

Б. Кальцій карбонат та вода;

B. Карбонатна кислота та кальцій гідрогенкарбонат;

Г. Кальцій карбонат та кальцій гідроксид.

 

4. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні хімічні властивості основ:

 

5. Позначте речовину, що реагує з натрій гідроксидом:

A. Фенол;

Б. Етанол;

B. Натрій нітрат;

Г. Калій йодид.

 

6. Позначте основу, що може утворювати основні солі:

A. Ферум(ІІ) гідроксид;

Б. Натрій гідроксид;

B. Калій гідроксид;

Г. Амоній гідроксид.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте солі, що взаємодіють з лугами:

1. Кальцій хлорид;

2. Магній сульфат;

3. Алюміній хлорид;

4. Амоній хлорид;

5. Натрій сульфат;

6. Калій нітрат.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 1, 3, 5;

B. 2, 3, 4;

Г. 2, 5, 6.

 

8. Позначте формули основних речовин:

1. Fе(ОН)2;

2. ZnО;

3. Nа2O;

4. SO3;

5. Аl(ОН)3;

6. СО.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3, 5;

Б. 1, 4, 5, 6;

B. 2, 3, 4, 5;

Г. З, 4, 5, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між реагентами та ознаками хімічних реакцій між ними:

1. Калій перманганат та натрій сульфід;

2. Плюмбум(ІІ) нітрат та калій йодид;

3. Барій сульфіт та хлоридна кислота;

4. Мідь та аргентум нітрат.

A. Виділення синього осаду;

Б. Виділення сріблястого нальоту;

B. Виділення жовтого осаду;

Г. Виділення газу;

Д. Обезбарвлення розчину.

 

10. Установіть відповідність між формулами основ та оксидів:

Оксиди

1. FеО;

2. Fе2O3;

3. СrО;

4. Сr2O3.

Основи

A. Fе(ОН)2;

Б. Сr(ОН)2;

B. Сr(ОН)3;

Г. Fе(ОН)3;

Д. Fе2(ОН)3.

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть реагенти у послідовності їх застосування для здійснення перетворень Zn ZnО ZnСl2 Zn(OН)2 ZnSO4:

A. O2;

Б. NaOН;

B. НСl;

Г. Н2SO4.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть об’єм сірководню (в літрах), що можна одержати під час гідролізу технічного алюміній сульфіду масою 60 г, що містить 12,5 % домішок.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити