Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 16. Оксиди

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Вкажіть ряд речовин, в якому наведено лише кислотні оксиди:

A. К2O, МgО, Fе2O3;

Б. Аl2O3, SiO2, NO2;

B. SO2, SO3, СO2;

Г. N2O, СО, СаО.

 

2. Вкажіть речовини, при взаємодії яких одна з одною виділяється газ:

A. Алюміній гідроксид та натрій гідроксид;

Б. Арґентум нітрат та натрій хлорид;

B. Кальцій карбонат та оцтова кислота;

Г. Калій хлорид та натрій нітрат.

 

3. Вкажіть назву елемента, що утворює кислотні оксиди:

A. Калій;

Б. Сульфур;

B. Алюміній;

Г. Магній.

 

4. Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки основні оксиди:

A. N2O, СО, СаО;

Б. К2O, МgО, ВаО;

B. Аl2O3, SiO2, NO2;

Г. SO2, SO3, СO2.

 

5. Позначте формулу оксиду, в якому Нітроген має валентність III:

A. NO;

Б. N2O3;

B. NO2;

Г. N2O5.

 

6. Позначте речовину, що реагує із сульфур(VІ) оксидом:

A. Кальцій хлорид;

Б. Метан;

B. Калій сульфат;

Г. Кальцій оксид.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте речовини, що взаємодіють із карбон(ІV) оксидом:

1. Калій оксид;

2. Кисень;

3. Калій нітрат;

4. Калій хлорид;

5. Кальцій хлорид;

6. Вода.

Варіанти відповідей:

A. 1, 5, 6;

Б. 1, 4, 5;

B. 2, 3, 4;

Г. 2, 4, 6.

 

8. Позначте формули кислотних оксидів:

1. Na2O;

2. СO2;

3. SiO2;

4. К2O;

5. SO2;

6. РbО.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 2, 5, 6;

Г. 1, 2, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

1. Кальцій карбонат + хлоридна кислота;

2. Кальцій гідроксид + хлоридна кислота;

3. Кальцій оксид + сульфур(VІ) оксид;

4. Кальцій оксид + сульфур(ІV) оксид.

A. Кальцій хлорид + вода;

Б. Кальцій сульфіт + вода;

B. Кальцій хлорид + карбон(ІV) оксид + +вода;

Г. Кальцій сульфат + вода;

Д. Кальцій сульфат + водень.

 

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть послідовність добування нітроген(ІV) оксиду:

A. NН3;

Б. NO;

B. NO2;

Г. N2.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Укажіть число атомів Оксигену, що входить до складу однієї формульної одиниці ферум оксиду, якщо масова частка атомів Феруму в ньому дорівнює 70 %.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити