Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

 

Тема 17. Загальні відомості про метали

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Установіть послідовність зростання металічних властивостей елементів:

A. Аргентум;

Б. Стронцій;

B. Йод;

Г. Станум.

 

2. Позначте твердження, що характеризує більшість металів за звичайних умов:

A. Рідкі речовини;

Б. Газоподібні речовини;

B. Тверді речовини;

Г. Мають чорний колір.

 

3. Позначте метали, що мають забарвлення:

A. Залізо та цинк;

Б. Алюміній та хром;

B. Калій і натрій;

Г. Мідь та золото.

 

4. Позначте благородні метали:

A. Золото і платина;

Б. Залізо і хром;

B. Мідь та алюміній;

Г. Магній і кальцій.

 

5. Позначте тип хімічного зв’язку в металах:

A. Ковалентний;

Б. Іонний;

B. Металійчний;

Г. Водневий.

 

6. Позначте ряд хімічних елементів, в якому наведено тільки металічні елементи:

A. Купрум, Аргентум, Ферум;

Б. Натрій, Магній, Сульфур;

B. Алюміній, Силіцій, Плюмбум;

Г. Нітроген, Фосфор, Хлор.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте фізичні властивості, характерні для більшості металів:

1. Крихкість;

2. Пластичність;

3. Електропровідність;

4. Низька температура плавлення;

5. Металічний блиск;

6. Прозорість.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 2, 3;

Г. 2, 5, 6.

 

8. Позначте металічні р-елементи:

1. Купрум;

2. Плюмбум;

3. Станум;

4. Хром;

5. Аурум;

6. Талій.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 1, 4, 5;

B. 2, 3, 6;

Г. 2, 5, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Встановіть відповідність металу та властивостей його сполуки:

Метал

1. Калій;

2. Мідь;

3. Кальцій;

4. Алюміній.

Властивості сполуки

A. Гідроксид відноситься до лугів;

Б. Сполуки з валентністю металу II - сильні окисники;

B. Гідроксид - амфотерна сполука;

Г. Оксид дуже енергійно взаємодіє з водою;

Д. Оксид має кислотні властивості.

 

 

10. Установіть відповідність між металом та його властивостями:

Метал

1. Залізо;

2. Цинк;

3. Натрій;

4. Срібло.

Властивості

A. Активно розчиняється в розчинах лугів;

Б. Пасивується концентрованою сульфатною кислотою;

B, Активно реагує з водою за кімнатної температури;

Г. За звичайних умов не окислюється киснем;

Д. Проявляє стійкість відносно фтору.

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть елементи у послідовності зростання їх металічних властивостей:

A. К;

Б. Rb;

B. Na;

Г. Lі.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть масу заліза (в грамах), що прореагувала з хлоридною кислотою, якщо під час цього виділилося 5,6 л водню.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити