Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 18. Загальні методи добування металів

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Позначте метали, що зустрічаються в природі у самородному стані:

A. Золото і срібло;

Б. Залізо і хром;

B. Калій і натрій;

Г. Магній і кальцій.

 

2. Позначте відновник, який використовують при добуванні металів у промисловості:

A. Сірководень;

Б. Натрій сульфат;

B. Амоніак;

Г. Кокс.

 

3. Позначте процес, за допомогою якого добувають у промисловості калій:

A. Електроліз водних розчинів його солей;

Б. Електроліз розплавів його солей;

B. Відновлення його оксиду коксом;

Г. Відновлення його солей чадним газом.

 

4. Позначте процес, за допомогою якого добувають у промисловості алюміній:

A. Відновлення коксом;

Б. Відновлення чадним газом;

B. Електроліз;

Г. Алюмінотермія.

 

5. Позначте процес, за допомогою якого метали частіше добувають із руд:

A. Топлення;

Б. Лиття;

B. Відновлення;

Г. Окиснення.

 

6. Позначте пристрій, в якому добувають чавун:

A. Мартенівська піч;

Б. Доменна піч;

B. Оксигеновий конвертер;

Г. Вугільна дуга.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте методи, за допомогою яких добувають метали у промисловості:

1. Пірометалургія;

2. Алюмінотермія;

3. Крекінг;

4. Ректифікація;

5. Випалювання;

6. Електроліз.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 6;

Б. 1, 3, 5;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 4, 6.

 

8. Позначте метали, що витискують плюмбум з розчинів або розплавів його солей:

1. Срібло;

2. Мідь;

3. Залізо;

4. Ртуть;

5. Алюміній;

6. Марганець.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 6;

Б. 1, 2, 4;

B. 3, 5, 6;

Г. 3, 4, 5.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між нітратом металу та продуктами його термічного розкладу:

Нітрат металу

1. Меркурій(ІІ) нітрат;

2. Плюмбум(ІІ) нітрат;

3. Барій(ІІ) нітрат.

Продукти розкладу

A. Нітрит і кисень;

Б. Оксид, кисень і бурий газ;

B. Метал, кисень і бурий газ; Г. Нітрит і бурий газ.

 

10. Установіть відповідність між катіоном металу та реактиву для його якісного виявлення:

Катіон

1. Fе2+;

2. Fе3+;

3. Ва2+;

4. Аg+.

Реактив

A. К4[Fе(СN)6];

Б. НNO3;

B. NаСl;

Г. Н2SO4;

Д. К3[Fе(СN)6].

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть генетичний ланцюжок добування цинку:

A. SnСl2;

Б. Zn(ОН)2;

B. ZnО;

Г. Zn.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть масу алюмінію (в грамах), яка необхідна для добування марганцю з піролюзиту МnO2 масою 217,5 г.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити