Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 20. Кальцій

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Позначте символ хімічного елемента Кальцій:

A. К;

Б. Ка;

B. Са;

Г. С.

 

2. Позначте число протонів, що містить ядро атома Кальцію:

A. 20;

Б. 30;

B. 10;

Г. 27.

 

3. Позначте, що має статися з атомом Кальцію, щоб утворився іон Са2+:

A. Віддати 2 електрони;

Б. Прийняти 1 електрон;

В. Віддати 3 електрони;

Г. Прийняти 2 електрони.

 

4. Позначте формулу кальцій гідроксиду:

A. КОН;

Б. СаО;

B. Са(ОН)2;

Г. К(ОН)2.

 

5. Укажіть масову частку Кальцію в кальцій карбіді СаС2:

A. 79%;

Б. 62,5%;

B. 75%;

Г. 40%.

 

6. Позначте атомну масу Кальцію:

A. 112;

Б. 40;

B. 27;

Г. 56.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте хімічні властивості кальцію:

1. За звичайних умов інертна речовина;

2. На повітрі не окислюється;

3. Реагує з водою;

4. Не реагує з мінеральними кислотами;

5. Реагує з хлором за звичайних умов;

6. Відновлює неактивні метали з оксидів.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 3, 5, 6;

Г. 4, 5, 6.

 

8. Позначте фізичні властивості кальцій карбонату:

1. За звичайних умов рідка речовина;

2. Проводить електричний струм;

3. Не має запаху;

4. Біла кристалічна речовина;

5. Плавиться з розкладанням;

6. Надзвичайно токсичний.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 2, 3, 4;

B. 3, 4, 5;

Г. 4, 5, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

1. Кальцій;

2. Гашене вапно;

3. Негашене вапно;

4. Гіпс.

Формула

A. СаО;

Б. Са;

B. СаСО3;

Г. Са(ОН),;

Д. СаSО4 2О.

 

10. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції:

Реагенти

1. Са + Р4;

2. Са + О2;

3. СаО + Н2О;

4. Fе2О3 + Са.

Продукти реакції

A. СаО;

Б. Са3Р2;

B. СаО + Fе;

Г. СаН2;

Д. Са(ОН)2.

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть сполуки у послідовності збільшення в них масової частки Алюмінію:

A. СаСO3;

Б. СаСl2;

B. Са(ОН)2;

Г. СаО.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. У крейді на кожні 25 атомів Кальцію приходиться 25 атомів Карбону та 75 атомів Оксигену. Складіть молекулярну формулу крейди та вкажіть у відповіді число атомів в одній формульній одиниці.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити