Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 23. Оксиген

 

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

 

1. Виберіть властивості, що характерні для гідроген пероксиду:

A. Окисні;

Б. Відновні;

B. Окисні і відновні;

Г. Основні.

 

2. Укажіть вміст кисню в атмосфері Землі:

A. 80 %;

Б. 16 %;

B. 21 %;

Г. 4 %.

 

3. Укажіть формулу калій пероксиду:

A. К2O;

Б. К2O2;

B. КO2;

Г. КO3.

 

4. Виберіть об’ємне співвідношення водню та кисню в суміші «гримучий газ»:

A. 1:2;

Б. 2:2;

B. 1:1;

Г. 2:1.

 

5. Позначте тип кристалічної ґратки кисню:

A. Атомна;

Б. Молекулярна;

B. Іонна;

Г. Металічна.

 

6. Позначте назву алотропної модифікації, утвореної Оксигеном, яка є на більш хімічно активною:

A. Кисень;

Б. Озон;

B. Червоний кисень;

Г. Твердий кисень.

 

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

 

7. Позначте фізичні властивості кисню:

1. За звичайних умов рідина;

2. В рідкому стані має блакитний колір;

3. Рідкий та твердий кисень притягується магнітом;

4. Рідкий кисень проводить електричний струм;

5. Температура кипіння менша за 0 °С;

6. Добре розчиняється у воді.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 2, 6;

Г. 2, 5, 6.

 

8. Позначте формули речовин, в яких Оксиген виявляє ступінь окиснення -2:

1. O2;

2. NO2;

3. К2O2;

4. Н3РO4;

5. Fе(ОН)3;

6. O2F2.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 5;

Б. 3, 5, 6;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 4, 6.

 

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

 

9. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції:

Реагенти

1. N2 + O2;

2. N2 + 2O2;

3. 4NН3 + 3O2;

4. 4NH3 + 5O2.

Продукти реакції

A. 2NO2;

Б. 2N2 + 6Н2O;

B. 4NO + 6Н2O;

Г. 4NO2 + 6Н2O;

Д. 2NO.

 

10. У становіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

1. Калій оксид;

2. Калій пероксид;

3. Калій надпероксид;

4. Калій озонід.

Хімічна формула

A. КO2;

Б. КO3;

B. К2O;

Г. К2O3;

Д. К2O2.

 

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

 

11. Установіть формули оксидів у послідовності збільшення валентності металу:

A. Аg2O;

Б. ВаО;

B. СrО3;

Г. Сr2O3.

 

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

 

12. Обчисліть масу калій перманганату, що містить 1,25 % домішок, необхідну для добування 2,24 л кисню.

Відповідь:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити